100% onafhankelijk
100% gratis
Laagste prijsgarantie

Wat is een Fair Use Policy?

Woensdag 19 Maart 2014
Laatste update: Donderdag 14 Mei 2020 0 minuten en 51 seconden leestijd

Wat is een Fair Use Policy?

De FUP beschrijft hoeveel data er gedownload mag worden of wanneer de provider de verbinding mag vertragen. Bij de meeste providers voor internet thuis is er geen datalimiet, maar wel een FUP. In deze FUP staat het volgende:

“Om excessief en/of oneigenlijk gebruik van de internetdiensten en overlast voor andere gebruikers te voorkomen heeft de provider het recht nadere maatregelen te treffen, zoals eventueel met terugwerkende kracht vanaf het moment van melding een additionele vergoeding in rekening te brengen, het abonnement (tijdelijk) te wijzigen naar een lagere snelheid, en eventuele andere wettelijk toegestane maatregelen.”

De internet providers grijpen dus pas in als er excessief of oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van het netwerk. In de meeste gevallen geeft de provider eerst een melding en wordt het met de klant overlegd wat er aan de hand is. Deze regel hanteren de meeste providers als het gaat om breedband internet. Voor mobiel internet zijn er wel duidelijke regels aan het aantal te downloaden GB’s per maand. 

Terug naar vergelijking
Terug naar vergelijking